Start    |  Działalność naukowa / Research   |   Dydaktyka/ Teaching    |   Metoda VFO / VFO method   |

zdjecie

dr hab. inż., prof. PP / PhD, DSc, Prof. of PUT

Maciej Marcin Michałek

Instytut Automatyki i Robotyki (IAR) / Institute of Automatic Control and Robotics (IAR)
Zakład Sterowania i Robotyki / Division of Control and Robotics
Politechnika Poznańska (PP) / Poznan University of Technology (PUT)
Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, pokój / room: 420
tel./phone: +48 (61) 665-2848, faks/fax: +48 (61) 665-2849
e-mail: maciej.michalek@put.poznan.pl